Forberedende ballastrenseverk – Dovrebanen

TYPE PROSJEKT: Signal og grunnarbeider
OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket
TIDSPUNKT:  2015, opsjon 2016
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSSUM:  Ca. 36 mill.kr
STATUS:   Pågående

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Hovedoppgaven i prosjektet er bygging av føringsveier og bytte av kabler langs sporet på strekningen Vinstra til Kvam med opsjon for 2016 på strekningen Sel til Brennhaug. Kunde er Jernbaneverket.

Prosjektet omfatter bygging av føringsveger/rensk av linjegrøft/kantrensk og bytting av kabler på:
• Vinstra Stasjon
• Strekningen Vinstra – Kvam
• Kvam Stasjon.
• Opsjon 2016: strekningen Sel til Brennhaug, ca. 14,1 km.