JBT Rive og reetablere – Follobanen

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket/BaneNOR
TIDSPUNKT:  2016-2019.
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSUM:  Ca 200 mill.kr

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Entreprisen «JBT Rive og reetablere» inneholder alle arbeider knyttet til riving og reetablering av jernbanetekniske anlegg. De geografiske områdene for kontrakten er Oslo S, Loenga og Søndre Portal.

 

Arbeidene inne på Oslo S vil i stor grad dreie seg om rive og så reetablere for EPC Civil Oslo S sine arbeider. Arbeidene på Loenga vil gå ut på å bygge opp et nytt jernbaneteknisk anlegg på den delen som ikke alt er fornyet. Arbeidene ved Søndre Portal vil i hovedsak bestå i å flytte alle hovedsignalene i forbindelsen med at stasjonsgrensen til Oslo S blir flyttet inn i Bækkelagstunellen. Det skal på samme sted legges inn en ny sporveksel for inngående Østfoldbane.

Arbeidene vil foregå i faser over en periode fra første kvartal 2016 frem til sommeren 2019. Dersom alle opsjoner utløses av byggherren vil arbeidene foregå til august 2021.