REFERANSEPROSJEKT: Stasjonstiltak Østre linje

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket Utbygging
TIDSPUNKT:  2014
ENTREPRISEFORM:  Underentreprenør til Leif Grimsrud AS
KONTRAKTSSUM:  Ca 60 mill.kr
STATUS:   Avsluttet

PROSJEKTBESKRIVELSE:

I forbindelse med etablering av ERTMS erfaringsstrekning på Østfoldbanen, Østre linje, har Baneservice hatt ansvaret for de jernbanetekniske arbeidene i gjennomføringen av fornyelsestiltak på Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen stasjoner.

NØKKELDATA:

Følgende arbeider utført på hver stasjon: Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen.
• Nye 220 meter lang plattformer med føringsveier, trekkekummer, taktilt belegg, plattformbelysning.
• Utskifting av KL-anlegg inne på stasjonsområdet.
• Nytt teknisk hus som inneholder telerom, hovedtavlerom og signalrom.
• Omlegging/utskifting deler av spor inne på stasjonsområdet.
• Masseutskifting og drenering under spor og plattformer, samt lettfylling
• Oppgradering av planovergang med adskilt plan for gående.