Header mønster

KL/AT – Kongsvingerbanen

OPPDRAGSGIVER:  Bane NOR
TIDSPUNKT:  2018 – 2021
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør

PROSJEKTBESKRIVELSE:
Deler av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen er fra 1951. Som et ledd i opprusting av eksisterende infrastruktur i det norske jernbanenettet byttes anlegget nå ut.  Baneservice AS har en av to KL kontrakter på Kongsvingerbanen.

Baneservice bygger nytt kontaktledningsanlegg (system 20A) og etablerer autotransformatorer (AT) på strekningen Lillestrøm – Disenå (ca. 49 km).  I tillegg til kontaktledning (KL) og fundamentboring (FST) er det også arbeid innen tele, signal og spor.

Heising av trafo