Kontaktledning Egersund-Sandnes

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket
TIDSPUNKT:  2012-2016
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSSUM:  Ca 300 mill.kr

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund – Sandnes er fra 1956. Nå skal det snart 60 år gamle anlegget fornyes for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene. I løpet av fire år skal hele 1600 kontaktledningsmaster byttes ut med nye.

Prosjektet omfatter bygging av nytt kontaktledningsanlegg med autotrafo og fjerning av det eksisterende anlegget. Det benyttes bjelkemaster (HEB) som etableres på ny type fundament som er utført av Baneservice med FST200-riggen (fundamentboretoget).

Kontaktledningsprosjektet Egersund-Sandnes er et pilotprosjekt for bygging av autotransformatorer (AT).