Samprosjekt Oslo S – Overbygning

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket
TIDSPUNKT:  2016-2017
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSSUM:  Ca 52 mill.kr

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Prosjektet er en del av fornyelsen av Oslo S. Arbeidet skal i hovedsak utføres i togfrie perioder i påsken og sommeren, med unntak av arbeider som ikke krever sportilgang (forberedende arbeider, sjauing opprydding etc.). Gammel sporinfrastruktur skal fjernes og ny sporinfrastruktur skal bygges. Arbeider med pukk, sviller, skinne og sporveksler inkl. påmonterte drivmaskiner inngår i kontrakten.

Hovedmengder:

  • 17 sporveksler
  • 11 doble kryssveksler
  • 3 sporkryss
  • 2000 meter spor