Samprosjekt Oslo S – Signal

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket
TIDSPUNKT:  2016-2018
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSUM:  Ca 40 mill.kr

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Arbeidet skal i hovedsak utføres i togfrie perioder, med unntak av arbeider som ikke krever sportilgang (forberedende arbeider, sjauing opprydding etc.).

Hovedmengder i prosjektet:

 • Legging av ca. 30 600m sporfeltkabler fordelt på 200 sporfeltkabler(1x16mm2) på 45 sporfelt, hvorav 68 sporfelt må justeres
 • Legging av ca. 16 500m stikkabler fordelt på 90 stikkabler
 • Legging av ca. 68 600m hovedkabler fordelt på 78 hovedkabler
 • Fjerning av ca. 33 400m sporfeltkabler fordelt på 186 sporfeltkabler(1x16mm2) på 43 sporfelt
 • Fjerning av ca. 12 700m stikkabler fordelt på 64 stikkabler
 • Fjerning av ca. 29 500m hovedkabler fordelt på 33 hovedkabler
 • Egenkontroll av kabelarbeider
 • Arbeid i ca. 54 apparatskap
 • Fornyelse av 8 apparatskap
 • Etablering av 12 apparatskap
 • Frakobles: 39 drivmaskiner
 • Tilkobles: 72 drivmaskiner