REFERANSEPROSJEKT: Ski stasjon – Follobanen

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket Utbygging
TIDSPUNKT:  2014
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSSUM:  Ca 30 mill.kr
STATUS:   Avsluttet

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Prosjektet har omfattet total ombygging av Ski stasjon som en del av forberedende arbeider til Follobanen. Prosjektet er tverrfaglig og består av alle de jernbanetekniske fagene.

Kontrakten har bestått av overbygning-, kontaktledning- og signalarbeider. Grunnarbeidene er levert av Askim Entreprenør som underentreprenør.

Arbeidene er utført mens togtrafikken har vært i drift og i koblingsbrudd.