Vaktmannskaper Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket
TIDSPUNKT:  2012-2016
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør
KONTRAKTSSUM:  Ca 80 mill.kr

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Kontrakten er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Baneservice har ansvaret for vaktmannskaper mellom Eidsvoll og Tangen, ca 30 km. På denne strekningen sørger vi for at togtrafikken kan avvikles mens det pågår anleggsarbeider.