Header mønster

Rekordresultat for Baneservice

Med 827,9 millioner kroner i omsetning oppnådde Baneservice i 2016 et konsernresultat før skatt på 85,8 millioner kroner, som er det beste resultatet i selskapets historie.

‒ Det sterke resultatet skyldes god prosjektgjennomføring i et voksende marked, sier administrerende direktør Ingvild Storås. Det er ekstra hyggelig å konstatere at vekst i både omsetning og resultat er kombinert med et svært lavt skadenivå, vi hadde kun én fraværsdag i 2016.

Baneservice er den største jernbanetekniske entreprenøren i Norge og befestet denne posisjonen i 2016. Selskapet er rigget for ytterligere vekst og har som ambisjon å spille en sentral rolle i vedlikehold og utbygging av jernbanen i Norge i årene fremover. Kjøpet av RailCom AS på slutten av 2016 har tilført kapasitet innenfor sporområdet, og gitt økt konkurransekraft også på trikk og t-bane.

Baneservice jobber kontinuerlig med å utvikle, forbedre og effektivisere sine tjenester og har store forventninger til løftet i infrastrukturinvesteringer som regjeringen har lagt opp til i Nasjonal Transportplan. Baneservice fortsetter derfor å investere i strategisk kompetanse og en fornyet maskinpark. De gode resultatene vi har oppnådd har blant annet gitt oss mulighet til å investere i en ny sporjusteringsmaskin (kombipakker), som samferdselsminister Ketil Solvik Olsen skal avduke 24. april.

‒ Jeg er stolt over innsatsen som alle ansatte i Baneservice har gjort gjennom fjoråret og lover målrettet arbeid for å kunne fortsette å levere prosjekter av høy kvalitet til kundene våre, avslutter Storås.

Kontaktperson:
Adm.dir: Ingvild Storås, ins@baneservice.no, +47 906 54 390