Adm.dir Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol og Prosjektdirektør Kjell Myhr i Baneservice signerer UE-kontrakt

Adm.dir Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol og Prosjektdirektør Kjell Myhr i Baneservice

Baneservice signerte UE-kontrakt med Vassbakk & Stol

Arbeidene inngår i utbyggingsprosjektet Nygårdstangen - Bergen - Fløen, som Baneservice vant.

Arbeidene inngår i utbyggingsprosjektet Nygårdstangen - Bergen - Fløen, som Baneservice vant. Vassbakk & Stol blir underentreprenør for Baneservice og får ansvar for alt av gravearbeider, håndtering av masser, oppbygging av grøfter, opparbeidelse av grunn, vann og avløpssystemer, sortering av masser, samt asfaltering.

​- Dette er et viktig prosjekt for oss, og det passer godt både til vår kompetanse og vår gjennomføringskapasitet, sier Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol. 

- Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med Baneservice og nå ser vi frem til å gå inn i samhandlingsfasen med fysiske møter, fortsetter han.

Byggestart blir mai 2022, og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i mai 2024.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS. Kontrakten på 384 millioner kroner inngår i ordrereserven for Skanska i Norden for første kvartal 2022.

Vassbakk omsatte for 1,672 milliarder kroner i 2020, og har 617 ansatte.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.