Bilde av togskinner

Foto: Lars Opstad

God start på året for Baneservice

Baneservice starter 2022 med et sterkt første kvartal.

Omsetningen i denne perioden ble 283 MNOK og EBITDA på 16 MNOK, opp fra 7 MNOK i samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet har ordrereserven økt til 2 402 MNOK som er det høyeste nivået i selskapets historie.

- Vi har hatt en god start på året, med høy aktivitet og bra produksjon i prosjektene våre og på rammeavtalene gjennom hele kvartalet. Våre ansatte fortsetter å gjøre en formidabel innsats. Den sterke ordrereserven, også for utførelse i 2022, skaper et godt grunnlag for høy aktivitet for de kommende kvartalene, sier administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne.

Omsetningen er noe ned fra samme kvartal i fjor, men fokus på god porteføljestyring, effektiv ressursutnyttelse og jevnt bra drift i alle avdelinger har gitt bedre inntjening, sammenliknet med fjoråret.

Skarpere fokus på miljø

Gjennom bygging og vedlikehold av jernbane bidrar Baneservice til sikre og mer effektive og miljøvennlige transportløsninger for gods og personer. Samtidig er det behov for å øke innsatsen for å gjøre egne tjenester og leveranser mer bærekraftig, i likhet med resten av entreprenørbransjen.

Gjennom sitt miljøprosjekt, som definerer nye ambisiøse mål og tiltak på bærekraft, har Baneservice iverksatt en rekke tiltak. I løpet av kvartalet har det eksempelvis blitt tatt i bruk nye helelektriske hjullastere på to av selskapets prosjekter.

- Flere utslippsfrie maskiner er planlagt levert i 2022, som ett av flere tiltak for å redusere våre totale utslipp. Det er også betydelig mindre støy fra disse maskinene, som også er et viktig bidrag til å bedre arbeidsmiljøet for våre ansatte, forteller Kanne.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.