Bane NOR og Baneservice signerte ny kontrakt i Drammen.

Fra venstre: Guttorm Karlsen, Martin Algrøy, Kjersti Kanne, Kari Stangeby Noer, Terje Wilhelmsen, Hanne Stormo, Inge Fredheim, Edvard Gunnerud, Ottar Heimdal og Arnt Ole Lia.

Porteføljen til Baneservice øker i Drammen

I dag signerte Baneservice en ny kontrakt med Bane NOR for et neste steg i moderniseringen av Vestfoldbanen.

Signeringen fant sted i Drammen og kontrakten ble signert av prosjektsjef fra Bane NOR, Hanne Anette Stormo og administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. Hovedmålet med utbyggingen av dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen, er å øke kapasiteten og påliteligheten for denne InterCity-strekningen.  Baneservice deltar allerede med flere prosjekter i tidenes jernbaneutbygging i Drammensområdet, blant annet for nytt vendespor og midlertidig togparkering.

– Vi er fornøyde med å ha inngått også denne kontrakten med Baneservice i utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Vi ser vi frem til å fortsette det gode samarbeidet for å modernisere jernbanen i Drammen slik at enda flere kan ta mer tog, sier prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo.

Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne, gleder seg over at valget falt på Baneservice.

- Det at vi allerede er på plass i Drammen og har opparbeidet mye og god kunnskap om området er et godt utgangspunkt når vi nå skal ta fatt på dette prosjektet, sier administrerende direktør i Baneservice. Vi takker for tilliten som Bane NOR har vist oss og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Kanne.

Tverrfaglig kontrakt

Kontrakten «SUN11» er en del av «Samprosjekt Sundland» og er en del av den store oppgraderingen av jernbanen som foregår i Drammensområdet i regi av Bane NOR.

Mye av arbeidet vil foregå tett inntil spor og jernbanetekniske anlegg i drift, i tettbygde strøk, og med nærhet til andre bygg- og anleggsprosjekter. Det gjør at krav til sikkerhet, miljø og omgivelser er svært viktig.

Kanne trekker frem viktigheten av å få på plass flere trygge og klimavennlige transportløsninger.

- Oppgraderingen Bane NOR gjør på Vestfoldbanen er en viktig brikke i dette arbeidet, kapasitet og pålitelighet for person- og godstransport på skinner bedres. Å få ta del i dette ‘grønne skiftet’ sammen med dyktige folk hos oss og hos kunde gir både mening og motivasjon, avslutter Kanne.

Kontrakten har en verdi på nærmere 100 MNOK. Arbeidene vil starte opp etter sommeren og foregå gjennom vinteren 2022/2023.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.