Om Baneservice

Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til banerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg.

Vår visjon
Først i sporet

Vår forretningside
Baneservice skal være den ledende leverandøren av entreprenørtjenester til banerelatert virksomhet. Med fremtidsrettet kompetanse støtter vi våre kunder i å levere sikre, effektive og miljøvennlige løsninger

Våre verdier
Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet

Baneservice AS eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

Bli bedre kjent med oss