KL AT Kongsvingerbanen- Lillestrøm - Disenå

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR

Start: 2018

Avsluttes: 2021

Entrepriseform: Hovedentreprenør

Kontraktssum: 200 MNOK

Som ledd i arbeidet med opprusting av eksisterende infrastruktur i det norske jernbanenettet skal det elektriske anlegget på Kongsvingerbanen byttes ut. Deler av det eksisterende kontaktledningsanlegget er fra 1951, og utskiftingen av kontaktledningsanlegget (KL) og etablering av autotransformatorer (AT) skal bidra til å sikre driftsstabilitet på strekningen. Anslagsvis skal det etableres 1300 fundamenter, 1200 KL-master og 7 AT-stasjoner på strekningen.

Det eksisterende KL-anlegget skal erstattes med nytt KL-anlegg (system 20A) med seksjonert kontaktledning.

Prosjektet omfatter i tillegg til bygging av nytt KL-anlegg med autotrafo, boring av KL-fundamenter samt montering av fiber på strekningen.

Prosjektet har kontor og boligrigg på Disenå stasjon. 

Kontaktperson

Inge Fredheim

Prosjektleder

+47 916 56 685

Inge.Fredheim@baneservice.no