Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Kontrakten omfatter ombygging av eksisterende NSI-63 signalanlegg for hele prosjektområdet i midlertidige driftsfaser frem til ERTMS blir tatt i bruk som permanent signalanlegg.

Kontrakten ble signert 7. september, og det ligger an til oppstart av arbeidene høsten 2020.

– Jeg er glad for at vi signerer kontrakt med Baneservice for disse krevende signalarbeidene. Baneservice har i en årrekke jobbet med ulike arbeider på Drammen stasjon og har både en geografisk og teknisk kunnskap, sier Bane NORs prosjektsjef Hanne Stormo.

Ser god forståelse for oppgaven

Hun leder prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

– I Baneservice ser vi en profesjonalitet og forståelse for oppgaven, og det gir oss en trygghet. Vi ser at man har jobbet grundig med tilbudsunderlaget, sier Stormo.

– Dette er et viktig prosjekt for oss, der vi får trukket med oss vår totale kompetanse. Vi skal være en god leverandør for Bane NOR, i dette som blir vår største signaljobb, sier administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås.

Kontrakten er en del av InterCity-utbyggingen og er et av landets største jernbaneprosjekt. Det omfatter å bygge nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Det vil gi økt effekt, punktlighet og kapasitet mellom Oslo og Tønsberg.

Godt trent organisasjon

Stormo peker på momenter som blir utfordrende ved Drammen stasjon under byggingen, som hun mener Baneservice er den rette til å løse sammen med Bane NOR.

– Vi skal over lang tid redusere til tre spor ved stasjonen. Med 850 togbevegelser i døgnet, for både persontrafikk og gods, gjør dette Drammen til et sårbart knutepunkt i denne perioden.

Hun minner om at utbyggingen som nå pågår, vil styrke Drammen som jernbanens knutepunkt og gi en mer effektiv togtrafikk gjennom byen.

– På vår side har vi også blitt en godt trent organisasjon, med mye koordinering og mange grensesnitt som skal ivaretas, sier prosjektsjefen.

Hun er godt fornøyd med at Baneservice blir enda en solid entreprenør i rekken som signerer kontrakter i prosjektet. Fra før av har Veidekke og NRC Group signert store kontrakter her, mens hun lover at det er fortsatt mye som skjer på kontaktsiden i Drammen framover.

Foto: Marianne Henriksen - Bane NOR

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.

Baneservice ISO 14001 sertifisert

6. januar fikk Baneservice ISO 14001-sertifisering. Med denne sertifiseringen, i tillegg til ISO 9001, viser Baneservice at er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og vil jobbe videre mot en bærekraftig fremtid.