UDK 07 - Signal NSI-63 Drammen - Kobbervikdalen

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR Utbygging

Start: 2019

Avsluttes: 2025

Entrepriseform: Hovedentreprenør

Kontraktssum: 50 MNOK

Utbyggingsprosjektet Drammen - Kobbervikdalen (UDK) inngår i modernisering av Vestfoldbanen.

Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg.

Kontrakten UDK 07 Signal NSI-63 er en utførelsesentreprise innen signalarbeid på strekningen Drammen - Kobbervikdalen. 

Arbeidene består av innvendig og utvendig ombygging av NSI-63 anlegg, inkludert F-kontroll. 

Det pågår flere parallelle kontrakter på strekningen og prosjektet UDK 07 Signal NSI-63 vil samarbeide tett med disse. 

Kontaktperson

Kjell Åge Eivindsen

Prosjektleder

+47 916 51 440

KjellAge.Eivindsen@baneservice.no