Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1561, Objekt-ID: 1577

Fremhevet Seksjon

Fremhevet Seksjon

Baneservice er totalleverandør av maskin- og entreprenørtjenester til banerelatert virksomhet. Vi bygger og vedlikeholder spor, kontaktledning-, signal-, og teleanlegg. Vår virksomhet er rettet mot jernbane, så vel som sporvei og bybane.