Tjenesteområder

Kontaktledning

Baneservice bygger kontaktledningsanlegg i alle typer traseer og utfører oppgraderinger og/eller revisjoner i eksisterende anlegg.

Vi tilbyr:

 • Høy faglig kompetanse
 • Bred erfaring med kl-anlegg inkl. høyhastighetsbaner og KL skinner
 • Godkjente sikkerhetspersonell og maskinførere
 • Egen maskinpark
 • Effektiv utnyttelse av disponeringstider
 • Kontinuerlig opplæring av mannskap
 • Prosjektering og 3D tegning
Signal

Baneservice er totalleverandør innen signal, med høy faglig kompetanse og effektive produksjonsmetoder. Vi utfører alt fra enkelt vedlikeholdsarbeid til komplette anlegg og prosjekteringsoppdrag.

Vi tilbyr:

 • Høy faglig kompetanse, inkl. F-kontrollører
 • Egen prosjekteringsavdeling
 • Lang erfaring fra kompliserte prosjekter
 • Effektive produksjonsmetoder, inkl. prefabrikkering
 • ERTMS erfaring
 • Fokus på sikkerhet, kvalitet og fleksibilitet
 • Moderne utstyr
Spor

Baneservice løser krevende sporoppgaver raskt, sikkert og effektivt ved bruk av spesialmaskiner, utstyr og dyktige fagarbeidere. Vi har erfaring fra alle typer sportekniske arbeider innen vedlikehold og nybygg.

Vi tilbyr:

 • Bygging og vedlikehold av alle typer spor
 • Bygging og montering av sporveksler
 • Skinne og svillebytte
 • Skinnesveising
 • Oppmåling/innmåling
 • Rensing/bytte av masse
 • Velegnet maskiner og utstyr
 • Mindre prosjekteringsoppdrag
Maskinelt sporvedlikehold

Baneservice har en stor og moderne maskinpark tilpasset bransjens behov. Vi har bred erfaring fra alle typer maskinelt sporvedlikehold og ansatte med baneteknisk utdannelse og lang erfaring. 

Vi tilbyr:

 • Sporjustering
 • Pukksupplering
 • Fundamentboring (FST)
 • VUL-merking
 • Ballastrensing
 • Skinnesliping
 • Skinnesmøring
 • Pukksuging
Grunnarbeider

Baneservice har bred erfaring fra grunnarbeider i og ved jernbanen. Vi har en tilpasset maskinpark, utstyr og dyktige ansatte med solid erfaring fra store og små prosjekter.

Vi tilbyr:

 • Bygging/ riving av kulverter
 • Dreneringsarbeider
 • Legging av rør og kanaler
 • Bygging av natursteinmur
 • Div. rivningsarbeider
 • Rensing/bytting av masse
 • Bytte av kummer og fundamenter
 • Oppmåling/innmåling
 • ADK kompetanse
Lavspent

Baneservice har lang og variert erfaring innen lavspentarbeider på jernbanen. Med DSB godkjente El-installatører med Ekom-nett autorisasjon, dekker vi alle krav innenfor lavspent og tele/fiber på jernbane, sporvei og trikk.

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglige og dyktige medarbeidere
 • Effektive løsninger
 • Lang erfaring fra banerelaterte lavspent, tele og fiberarbeider innen:
  • Jording
  • Belysning
  • Tavler
  • Kabelomlegging
  • ITV
  • Brann og nød/ledelysanlegg
Ingeniørtjenester

Ingeniøravdelingen i Baneservice leverer tjenester innen alle banetekniske fag. Vi har lang erfaring og et stort fagmiljø med inngående kjennskap til bransjen.

Vi tilbyr:

 • Prosjektering i eksisterende anlegg
 • Prosjektering av nye sikringsanlegg
 • Tegning- og konfereringsoppdrag
 • ERTMS erfaring
 • Moderne utstyr og programmer
 • Dyktige medarbeidere med bransjeerfaring
Elektroverksted

Elektroverkstedet i Baneservice er spesialister på jernbaneutstyr, og vi har samlet betydelig kompetanse og erfaring i elektroverkstedene. Våre verksteder bistår også utenlandske leverandører .

Vi tilbyr:

 • Reparasjoner og revisjoner av materiell innen reléteknikk, finmekanikk og elektronikk til sikrings- og KL-anlegg
 • Reparasjoner og revisjoner av elektroniske komponenter til togsett og lokomotiver
 • Produksjon av materiell til sikringsanlegg og veibomanlegg
 • Montasje av komplette sikringsanlegg