Vår historie

Vår historie er tett knyttet opp mot jernbanens historie i Norge. Baneservice som selskap har endret seg i takt med utviklingen på jernbanen, både når det gjelder organisering, eierskap, modernisering og konkurranse.  

Baneservice ble etablert i 1992, da NSB besluttet å skille byggherre- og entreprenørfunksjonene fra hverandre. I forbindelse med omorganiseringen av NSB i 1996 ble Baneservice en selvstendig forretningsenhet under Jernbaneverket.

I 2005 ble Baneservice et statlig aksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eneste eier. Baneservice Skandinavia AB ble etablert i 2009 og ga Baneservice et nytt ben å stå på innen logistikktjenester på godsterminaler i Sverige. I perioden 2006 til 2013 hadde Baneservice også en svensk avdeling som drev med banerelatert entreprenørvirksomhet. Våren 2022 solgte Baneservice AS selskapet Baneservice Scandinavia til Grenland Rail AS.

Fra 1. januar.2016 ble eierskapet av Baneservice overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Baneservice kjøpte i desember 2016  57% av aksjene i RailCom AS. Oppkjøpet var en del av selskapets vekststrategi og styrket Baneservice sin posisjon som en ledende aktør i det norske markedet.

I juli 2019 ble denne posisjonen ytterligere forsterket ved oppkjøp av Norsk Jernbanedrift AS (NJD). Gjennom oppkjøpet av NJD sikret også Baneservice seg 89 % av aksjene i PowerOn. Baneservice er i dag den største norske jernbaneentreprenøren, med om lag 600 ansatte, en omfattende maskinpark og flere spennende datterselskaper.