Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1626, Objekt-ID: 1648

Kontaktledning

Kontaktledning

Baneservice bygger kontaktledningsanlegg i alle typer traseer og utfører oppgraderinger og/eller revisjoner i eksisterende anlegg.

Vi tilbyr:

  • Høy faglig kompetanse
  • Bred erfaring med kl-anlegg inkl. høyhastighetsbaner og KL skinner
  • Godkjente sikkerhetspersonell og maskinførere
  • Egen maskinpark
  • Effektiv utnyttelse av disponeringstider
  • Kontinuerlig opplæring av mannskap
  • Prosjektering og 3D tegning