Inter City: Eidsvoll Nord - Langset

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR/ Hæhre Entreprenør AS

Start: 2020

Avsluttes: 2024

Entreprise: Underentreprenør til Hæhre Entreprenør AS

Kontraktssum: 240 MNOK

InterCity prosjektet som omfatter bygging av dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer er delt opp i flere delprosjekter, parsellen Eidsvoll Nord - Langset er et av disse. Arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS har hovedkontrakten med Bane NOR. Baneservice er underentreprenør for Hæhre Entreprenør AS og har ansvar for de jernbanetekniske arbeidene på strekningen.  

Det skal bygges 4,5 km dobbeltspor (totalt 10 km spor) med tilhørende banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, to el-tekniske hus, tele og elkraft.  

Prosjektet er tverrfaglig og omfatter alle de jernbanetekniske fagområdene, hovedmengder i prosjektet er:

  • Ca. 10 km spor
  • Ca. 14 km kontaktledning
  • 2 el- tekniske hus

Prosjektet har samlokalisert anleggskontor med Hæhre Entreprenør AS på Eidsvoll.  

Kontaktperson

Ole Christian Rognlien

Prosjektleder

+47 916 56 776

OleChristian.Rognlien@baneservice.no