ERTMS Trackside

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR/ Siemens 

Start: 2020

Avsluttes: 2034

Entrepriseform: Underleverandør til Siemens

Kontraktssum: Estimert ca. 400 MNOK

Jernbanens signalsystem skal digitaliseres og Europa får felles system for styring av togtrafikken.

ERTMS (European Rail Traffic management system) er Norges største offentlige digitaliseringsprosjekt og skal gi økt sikkerhet og åpne for mer kapasitet på jernbanen på sikt.

Signaler skal flyttes fra master ved sporet til datamaskiner og skjermer ombord i togene. Alle jernbanestasjoner i landet og samtlige tog blir berørt av endringen.

Siemens er tildelt kontrakten for Trackside delen av ERTMS prosjektet i Norge og har valgt Baneservice som en av tre installatørbedrifter.

Fremdrift:

Pilotstrekninger på Gjøvikbanen Nord og Nordlandsbanen Nord skal være ferdigstilt i 2022. Deretter rulles utbyggingen ut i resten av landet, i faser frem til 2034. 

Baneservice jobber i dag med forberedende arbeider for ERTMS. 

Kontaktperson

Halvor Lindem

Prosjektleder

+47 458 70 233

halvor.lindem@baneservice.no