Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse i Baneservice skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

De tre grunnleggende verdiene; Ansvarlig, Fremtidsrettet og Best sammen skal kjennetegne Baneservice, og brukes aktivt i hele virksomheten. Sammen med visjonen «Først i sporet» og forretningsidéen om å være «den ledende leverandøren av tjenester og produkter til baneteknisk infrastruktur» danner dette grunnlaget for overordnede mål og strategier, som skal sikre god lønnsomhet og verdiskaping i alle deler av virksomheten.

I dokumentet Eierstyring og selskapsledelse - 2022 redegjøres det for status på 15 punkter og hvordan disse er fulgt opp i Baneservice.

-