Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 1647, Objekt-ID: 1669

Grunnarbeider

Grunnarbeider

Baneservice har bred erfaring fra grunnarbeider i og ved jernbanen. Vi har en tilpasset maskinpark, utstyr og dyktige ansatte med solid erfaring fra store og små prosjekter.

Vi tilbyr:

  • Bygging/ riving av kulverter
  • Dreneringsarbeider
  • Legging av rør og kanaler
  • Bygging av natursteinmur
  • Div. rivningsarbeider
  • Rensing/bytting av masse
  • Bytte av kummer og fundamenter
  • Oppmåling/innmåling
  • ADK kompetanse