Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

ALB-05 er et av flere prosjekter på Alnabru som skal bedre driftssituasjonen og kapasiteten på containerterminalen. Baneservice og Norsk Jernbanedrift har hatt fem av de tidligere prosjektene på området, og er derfor godt rustet til å møte utfordringene som følger med arbeid på et komplekst og trafikkert område som Alnabruterminalen.

 - Alnabruprosjektet er det største prosjektet vi har vunnet etter sammenslåingen av Baneservice og Norsk Jernbanedrift høsten 2019. At vi scorer best på pris, kvalitet og gjennomføring viser at vi er best sammen og at vi er styrket som selskap. Med dyktige fagfolk og ledere, og med en stor og moderne maskinpark er vi klare for å ta på oss de krevende prosjektene, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice AS.

 Arbeidene starer opp i oktober i år, og skal pågå ut 2021. Prosjektet sikrer også arbeid gjennom vinteren, som tradisjonelt er lavsesong for jernbaneentreprenørene.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.

Baneservice ISO 14001 sertifisert

6. januar fikk Baneservice ISO 14001-sertifisering. Med denne sertifiseringen, i tillegg til ISO 9001, viser Baneservice at er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og vil jobbe videre mot en bærekraftig fremtid.