Fagkompetanse og prosjektledelse

Baneservice har spesialisert seg på skandinaviske forhold og vi kjenner det norske markedet svært godt. Vi har inngående fagkunnskap om de spesielle løsningene, sikkerhetssystemene og rutinene som benyttes på jernbane, trikk og T-bane.

Fagkompetanse

Dyktige og fagkompetente medarbeidere er Baneservice sin viktigste resurs. Derfor satser vi hvert år betydelige ressurser på kompetanseutvikling blant våre ansatte. Vi imøtekommer til enhver tid bransjens krav til sertifisering og godkjenninger.

Prosjektledelse

Prosjektledelse er en egen og meget viktig profesjon i Baneservice. Vi har prosjektledere med rett kompetanse og bred erfaring som kreves for å gjennomføre omfattende og kompliserte oppdrag, også totalleveranser. Samlet utgjør dette et bredt erfaringsgrunnlag, som brukes til videreutvikling og forbedring av våre tjenester.

Lærlinger

Baneservice er godkjent lærebedrift for lærlinger og tar hvert år inn lærlinger innen flere forskjellige fagområder. Vi mener at å satse på lærlinger er en god investering for Baneservice og et viktig samfunnsansvar som vi tar på alvor.

Best sammen

Når fagarbeidere, ledere og lærlinger jobber sammen, lærer vi av hverandre. Det gjør oss best sammen.