Miljøpolitikk

Baneservice er ledende og en tydelig bidragsyter i arbeidet med å sikre et bærekraftig miljø. 

Vår virksomhet påvirker det ytre miljøet, både direkte gjennom prosjektene våre og indirekte gjennom aktivitetene til leverandørene og samarbeidspartnerne våre. Derfor driver Baneservice med kontinuerlige forbedringer av vårt miljøarbeid.

  • Vi tar ansvar for å oppfylle kundekrav samt lover og forskrifter og andre krav
  • Vi stiller strenge krav til oss selv for å redusere bedriftens CO2 utslipp og andre utslipp til ytre miljø, og for å bedre kildesortering av avfall
  • Vi fører en åpen dialog med byggherre, underentreprenører og leverandører for å påvirke disse til å velge bærekraftige løsninger - best sammen
  • Vi er fremtidsrettet og vurderer miljøvennlige løsninger der valg finnes

Aktuelt fra Baneservice

Etikk og samfunnsansvar

Bærekraftig over tid

Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.