Rapporter

Her finner du:

  • Finansielle rapporter som årsrapporter og kvartalsrapporter
  • Protokoller fra, og innkallinger til generalforsamling i Baneservice AS
  • Redegjørelse om aktivitetsplikt, likestilling og mangfold i Baneservice AS (ARP)
  • Bærekraftsrapport