Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.

Prosjektet skal legge til rette for en vesentlig økning i antall reisende og mulighet til å krysse to persontog på Skarnes stasjon.

I hovedsak omfatter prosjektet prosjektering og bygging av:

  • Forberedende arbeider riving av bygg, opparbeidelse av P-plass for reisende og kartlegging og omlegging av eksisterende kabler.
  • Etablering av to sideplattformer for å muliggjøre samtidig passasjerutveksling, uten trafikale restriksjoner, for to 220 meter lange persontog (tilsvarer to doble FLIRT-sett).
  • Etablering av gangkulvert mellom sideplattformene, med tilhørende heis, trapper, rampe og gangvei, for å oppnå krav til universell utforming.
  • Forlenge krysningssporet slik at 750 m lange godstog kan krysse på stasjonen.
  • Sporfornyelse, med en liten traseendring, for spor 1 og 2, samt innlegging av tre nye sporveksler (SPV 1, 2 og 4). Fjerning av øvrige spor og etablering av nytt uttrekkspor, spor 3.
  • Pendlerparkering med HC plasser og sykkelparkering. 

Baneservice er UE til Anlegg Øst på jernbanetekniske arbeider. Baneservice sine arbeider har en kontraktsverdi på 53 MNOK.

Oppstart høsten 2020. Ferdigstillelse juni 2022.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice ISO 14001 sertifisert

6. januar fikk Baneservice ISO 14001-sertifisering. Med denne sertifiseringen, i tillegg til ISO 9001, viser Baneservice at er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og vil jobbe videre mot en bærekraftig fremtid.