HMS og kvalitetsavdelingen sammen med Ingvild Storås viser stolt frem ISO 14001 sertifikatet

Baneservice ISO 14001 sertifisert

6. januar fikk Baneservice ISO 14001-sertifisering. Med denne sertifiseringen, i tillegg til ISO 9001, viser Baneservice at er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og vil jobbe videre mot en bærekraftig fremtid.

ISO 14001-sertifisering er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og en sertifisering etter denne standarden er et viktig dokument for å bli kvalifisert som leverandør til nye prosjekter.

-Denne sertifiseringen viser at Baneservice tar miljø på alvor, og at vi ønsker å være blant de ledende i bransjen på området. Sertifiseringen stiller krav til oss om kontinuerlig forbedringer og er helt i tråd med våre verdier om å være ansvarlige og fremtidsrettet, sier administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås.

I Baneservice er vi alle miljøaktivister

Direktør for HMS, kvalitet og ytre miljø i Baneservice, Astri Thuesen, mener sertifiseringen er viktig for Baneservice i forbindelse med det fremtidige arbeidet.

- Det er ikke alle som kan smykke seg med å være med og lage noen av de mest miljøvennlige produktene i verden, men i Baneservice er vi faktisk alle miljøaktivister. Hver dag jobber alle ansatte med å tilrettelegge for at togtransport skal foregå så effektivt og utslippsvennlig som mulig. Med ISO 14001-sertifiseringen sikrer vi at vi gjør vårt arbeid så miljøvennlig som mulig i alle deler av virksomheten, sier Thuesen.

Kontinuerlig forbedring og nye løsninger

For å oppnå dagens klima- og miljømålsettinger er jernbanen helt avgjørende. Baneservice jobber hver dag for at det skal bli enda bedre.

- Konkret innebærer sertifiseringen en rekke konkrete krav og mål som vi må jobbe mot. For Baneservice innebærer dette blant annet å sørge for at maskinparken blir mer miljøvennlig. De siste årene har vi hatt fokus på å bytte ut de eldste maskinene med nye innen siste miljøklasse. I tillegg ser vi at ny teknologi åpner for mer miljøvennlige løsninger som vi ser for oss å ta i bruk i årene fremover, sier direktør for maskindivisjonen i Baneservice, Erik Hedvald Nilsen.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.