Kvalitetspolitikk

Med godt kvalifisert og ansvarsbevisst personell skal Baneservice levere produkter og tjenester av rett kvalitet og til rett tid.

• Ved kontinuerlige forbedringer, med gjensidig respekt og samarbeid oppnår vi gode resultater for kunder, ansatte, eiere, myndigheter og publikum – best sammen
• Våre ledere viser vei, og er forbilder som legger til rette for motiverte, kompetente, resultatorienterte og engasjerte medarbeidere
• Vi tar ansvar for å oppfylle kundekrav samt lover og forskrifter og andre krav
• Vi er fremtidsrettet og arbeider kontinuerlig for økt kundetilfredshet slik at vi fremstår som et trygt og pålitelig valg
• Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre vårt styringssystem

Aktuelt fra Baneservice

Etikk og samfunnsansvar

Bærekraftig over tid

Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.