Baneservice skal fornye sporområdene på Skøyen og Lysaker i sommer

Baneservice og Bane NOR signerte i april kontrakten for Fornyelse Skøyen og Robustiserende tiltak Lysaker.

Skøyen stasjonen er en svært viktig del av jernbanesystemet i Norge med høy belastning. Stasjonen har over tid hatt utfordringer med feil som påvirker togtrafikken, og har komponenter med høy alder og tilstand som krever fornyelse. Kontrakten Baneservice har vunnet er første steg i dette fornyelsesarbeidet.

Arbeidene Baneservice skal ta fatt på omfatter blant annet fornyelse av sporområder som ble bygget i 1980 og inkluderer bytte av syv sporveksler, masseutskifting, ny drenering og bygging av nye spor på Skøyen Øst. Kontrakten omfatter også etablering av nytt sporkryss på Lysaker, KL arbeider og ny belysning i Bærumstunnelen. Kontrakten har en verdi på i underkant av 100 millioner kroner.
Arbeidene skal utføres i togfri periode i juli – august, i tillegg til forberedende arbeider i mai og juni.

- Vi er stolte over å ha vunnet denne kontrakten og gleder oss til å starte arbeidet med nødvendig fornyelse av et viktig knutepunkt for togtrafikken i Norge. Baneservice har lang erfaring fra hektiske sommerarbeider i Osloområdet, og vi vet at våre dyktige ansatte vil løse oppgaven med glans, sier Divisjonsdirektør i Baneservice, Kjell Myhr.

Baneservice har med seg datterselskapet Railcom og Anlegg Øst på arbeidene.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.