Ingvild Storås slutter i Baneservice

Administrerende direktør i Baneservice AS Ingvild Storås slutter i selskapet etter ni år som øverste leder.

Storås blir ny administrerende direktør for CargoNet og en del av konsernledelsen i Vy. 

- Jeg har hatt ni spennende og lærerike år i Baneservice der jeg har fått være med på å videreutvikle selskapet sammen med dyktige og engasjerte kollegaer. Jeg er stolt og glad over den jobben vi har utført, så selv om det er med et visst vemod jeg slutter i selskapet, er jeg sikker på at jeg forlater et selskap som har de beste forutsetninger for å utvikle seg videre og befeste stillingen som den ledende baneentreprenøren, sier Ingvild Storås.

Om den nye stilingen hun trer inn i senest 1. januar 2022 , sier hun følgende:

Jeg er klar for nye utfordringer og ser frem til å bli bedre kjent med CargoNet og Vy. Transportsektoren er i stor utvikling, der det er økt vilje til og forståelse for å velge miljøvennlige løsninger for både gods- og persontrafikk. For å få kundene til å velge jernbane, er det viktig å kunne tilby gode og konkurransedyktige løsninger. Det ser jeg frem til å jobbe med.

- Ingvild har vært en pådriver for utvikling og profesjonalisering av Baneservice og entreprenørmarkedet på jernbanen. Under hennes ledelse har Baneservice etablert seg som en ledende aktør som leverer gode økonomiske resultater. Ingvild har vært en god samarbeidspartner for oss i styret, selv om det er beklagelig at hun slutter, vil jeg gjerne takke henne for solid innsats for Baneservice og ønsker henne lykke til videre i ny jobb, sier styreleder i Baneservice, Dagfinn Neteland.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.