Stine Undrum Bane NOR og Ingvild Storås fra Baneservice signerer kontrakten

Baneservice med ny stor kontrakt i Drammen

Baneservice AS skal bygge spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon – Sundhagen. Kontrakten er en del av InterCity prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

 

Kontrakten har en verdi på om lag 480 MNOK og er en utførelsesentreprise for spor og kontaktledningsarbeidene på strekningen Drammen stasjon - Sundhagen, tunnel mot Vestfoldbanen og dagsone i Skoger.

 Arbeidene inkluderer riving og endringer i eksisterende spor og kontaktledningsanlegg, omlegging av kabler og midlertidige anlegg for de ulike driftsfasene, samt bygging av endelig spor og kontaktledningsanlegg. Kontrakten omfatter også riving av eksisterende hensettingsanlegg på Skamarken og bygging av nytt midlertidig hensettingsanlegg for tog i Drammen. Oppstart for arbeidene blir høsten 2021 og prosjektet avsluttes i 2025.

 Tverrfaglig tilstedeværelse i Drammen

Kontrakten blir den tredje kontrakten for Baneservice i prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen. Selskapet har allerede kontrakt for signalarbeider og vaktmannmannskap.

- Kontrakten gjennomføres midt i vårt kjerneområde der vi får stor nytte av vår faglige spisskompetanse og gode gjennomføringsevne. Kontrakten er også strategisk viktig for Baneservice som ønsker å ta en sentral posisjon på de store utbyggingskontraktene. Med denne kontrakten ser vi frem til å fortsette og videreutvikle det gode samspillet med byggherre Bane NOR og de andre entreprenørene i prosjektet, sier administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås. 

Divisjonsdirektør for Utbygging i Baneservice AS, Terje Wilhelmsen, er også meget godt fornøyd med tildelingen.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidene. Vi har et tverrfaglig og erfarent prosjektlederteam som sammen med de dyktige fagarbeiderne våre vil sørge for kvalitet, fremdrift og godt samarbeid, sier Wilhemsen.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.