Baneservice har signert strakstiltak for klima og miljø

Torsdag lanserte Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i samarbeid med Grønn Byggallianse en stor satsing rundt klimaforpliktelser og strakstiltak for entreprenørene for å kutte klimagassutslipp i byggenæringen. Baneservice har signert.

Bygg- og anleggsnæringen i Norge står for 15 prosent av de totale klimagassutslippene fra landets økonomiske aktivitet. Globalt står bygge- og anleggsaktivitet for 40 prosent av verdens energibruk, materialbruk, ressursbruk, og av klimagassutslippene.

Baneservice har en uttalt strategi om å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet i bransjen og vi har gjennom vårt miljøprosjekt definert ambisiøse mål.

Skal redusere klimagassutslipp med 50 prosent

Gjennom bygging og vedlikehold av jernbane bidrar Baneservice til sikre og mer effektive og miljøvennlige transportløsninger for gods og personer. Samtidig er det behov for å øke innsatsen for å gjøre egne tjenester og leveranser mer bærekraftig, i likhet med resten av entreprenørbransjen.

-  Vi i Baneservice har allerede en ambisiøs plan for å få ned utslippene våre og det er helt naturlig at vi tar vår del av ansvaret sammen med resten av bygg- og anleggsbransjen, sier administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. 

Baneservice jobber kontinuerlig med å iverksette mer bærekraftige løsninger slik at vi kan redusere fotavtrykket vårt. En mer miljøvennlig maskinpark er en viktig brikke i dette.

- Flere utslippsfrie maskiner er planlagt levert i 2022, som ett av flere tiltak for å redusere våre totale utslipp. Det er også betydelig mindre støy fra disse maskinene, som også er et viktig bidrag til å bedre arbeidsmiljøet for våre ansatte, sier Kanne. 

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, roser entreprenørene som nå forplikter seg til forsterket klimainnsats.

– Norske produsenter og entreprenører har utviklet lavutslippsprodukter og -løsninger som kutter i direkte og indirekte utslipp. Hvis flertallet av entreprenører forplikter seg til å levere på strakstiltakene, slik over 70 byggherrer har gjort med eiendomssektorens strakstiltak, er norsk byggenæring i verdensklasse på klimareduksjoner, sier Katharina Bramslev til bygg.no.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.