Baneservice AS selger Baneservice Skandinavia AB til Grenland Rail AS

Baneservice Skandinavia er et veldrevet selskap som har levert gode resultater over mange år. Selskapet er nå inne i en ny fase og Baneservice har konkludert med at vi ikke lenger er den rette eieren for selskapet.

På bakgrunn av dette har Baneservice kommet til enighet med Grenland Rail AS om at de tar over samtlige aksjer i Baneservice Skandinavia.
Salget vil gjennomføres 30. juni 2022 og ledelsen i selskapet fortsetter. I etterkant av transaksjonen vil Baneservice Skandinavia omprofileres og endre navn slik at det ikke kan forveksles med Baneservice AS. Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne forteller at hun er fornøyd med avtalen.

- Vi er trygge på at Baneservice Skandinavia får stabile eiere som kan utvikle selskapet videre og fortsette det gode arbeidet som er gjort gjennom mange år, sier hun.

Aktuelt fra Baneservice

Baneservice vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Baneservice AS signerte mandag 7. september kontrakt med Bane NOR om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Baneservice vant ny stor kontrakt på Alnabru

Baneservice vant kontrakten for utvidelse av lastegate 5 på Alnabru (ALB-05). Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkludert grunnarbeider, og har en verdi på om lag 175 MNOK.

Baneservice og Anlegg Øst vant totalentreprise på Skarnes stasjon

Baneservice og Anlegg Øst er tildelt totalentreprisen på Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Baneservice har ansvaret for de jernbaneteknikse arbeidene inkludert prosjektering.