Vår historie

Vår historie er tett knyttet opp mot jernbanens historie i Norge. Baneservice som selskap har endret seg i takt med utviklingen på jernbanen, både når det gjelder organisering, eierskap, modernisering og konkurranse.  

Baneservice ble etablert i 1992, da NSB besluttet å skille byggherre- og entreprenørfunksjonene fra hverandre. I forbindelse med omorganiseringen av NSB i 1996 ble Baneservice en selvstendig forretningsenhet under Jernbaneverket.

I 2005 ble Baneservice et statlig aksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eneste eier. Baneservice Skandinavia AB ble etablert i 2009 og ga Baneservice et nytt ben å stå på innen logistikktjenester på godsterminaler i Sverige. I perioden 2006 til 2013 hadde Baneservice også en svensk avdeling som drev med banerelatert entreprenørvirksomhet.

Fra 1. januar.2016 ble eierskapet av Baneservice overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

Baneservice kjøpte i desember 2016  57% av aksjene i RailCom AS. Oppkjøpet var en del av selskapets vekststrategi og styrket Baneservice sin posisjon som en ledende aktør i det norske markedet.

I juli 2019 ble denne posisjonen ytterligere forsterket ved oppkjøp av Norsk Jernbanedrift AS (NJD). Gjennom oppkjøpet av NJD sikret også Baneservice seg 89 % av aksjene i PowerOn. Baneservice er i dag den største norske jernbaneentreprenøren, med om lag 600 ansatte, en omfattende maskinpark og flere spennende datterselskaper.