Miljøpolitikk

Baneservice er ledende og en tydelig bidragsyter i arbeidet med å sikre et bærekraftig miljø. 

Vår virksomhet påvirker det ytre miljøet, både direkte gjennom prosjektene våre og indirekte gjennom aktivitetene til leverandørene og samarbeidspartnerne våre. Derfor driver Baneservice med kontinuerlige forbedringer av vårt miljøarbeid.

  • Vi tar ansvar for å oppfylle kundekrav samt lover og forskrifter og andre krav
  • Vi stiller strenge krav til oss selv for å redusere bedriftens CO2 utslipp og andre utslipp til ytre miljø, og for å bedre kildesortering av avfall
  • Vi fører en åpen dialog med byggherre, underentreprenører og leverandører for å påvirke disse til å velge bærekraftige løsninger - best sammen
  • Vi er fremtidsrettet og vurderer miljøvennlige løsninger der valg finnes

Recent articles from Baneservice

Etikk og samfunnsansvar

Baneservice skal være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen fordi vi mener at det bidrar til å bygge en positiv og sunn forretningskultur, et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og et godt omdømme for selskapet.