Rapporter

Her finner du:

  • Finansielle rapporter som årsrapporter og kvartalsrapporter
  • Protokoll fra generalforsamling i Baneservice AS 
  • Redegjørelse om aktivitetsplikt, likestilling og mangfold i Baneservice AS (ARP)
  • Bærekraftsrapport