Alnabru - utvidelse av lastegate 5 (ALB-05)

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR

Start: 2020

Avsluttes: 2021

Entrepriseform: Hovedentreprenør

Kontraktssum: 175 MNOK

Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske fag inkl. grunnarbeider. Arbeidene skal bedre driftssituasjonen og øke kapasiteten på containerterminalen ved å øke bredde på lastegate 5 ved å fjerne fire A-spor, grave ut skråning og flytte spor C8. I tillegg skal det etableres nytt lastespor (C7) og reetablere sporforbindelse mellom C8 og C13/14.

Hovedmengder:

Underbygging

 • Masseuttak ca. 85.000 m3
 • Avretting planum ca. 7.500 m2
 • Asfaltering ca. 7.500 m2
 • Rørspunt ca. 850 m2
 • Betongstøp ca. 80m3

Overbygging

 • Rive/fjerne 7 stk sporveksler
 • Rive/fjerne spor ca. 4.500 m
 • Fjerne ballastpukk ca. 9.300 m3
 • Formasjonsplan jernbane ca. 7.000 m2
 • Bygge spor ca. 2.500 m
 • Bygge 9 stk sporveksler
 • Bygge 1 stk avsporingstunge

Lavspenning

 • Flytting og utbedring av 7 stk høymaster for belysning
 • 6 stk nye høymaster for belysning
 • 4 stk gruppeskap for sporvekselvarme med tilhørende sporvekselvarme for 16 stk veksler

KL

 • Rive 23 åk og 54 master inkl. fundamenter
 • Rive 3.500 m kontaktledning
 • 50 stk borede fundamenter
 • Sette opp 35 master og 18 åk
 • Flytting av eksisterende ledning i 4 spor over på nye master

Tele

 • Ny fiberkanal ca. 7.600 m
 • Omlegging av eksisterende fiberkable ca. 450 m

VA

 • VA grøfter ca. 1.500 m
 • Etablere ny dreneringsledning ca. 2.200 m

Føringveier

 • Føringsveier ca. 20.000 m med kabelvernrør
 • Trekkekummer ca. 50 stk

Signal

 • Forriglingsendringer i sikringsanlegg
 • Signalobjketer rives og nye etableres
 • kabelarbeider
  • signaler 11 stk
  • drivmaskiner 7 stk
  • sporfelt 6 stk
  • apparatskap 3 stk
  • kabelarbeider ca. 14.000 m

I tillegg er det to opsjoner innenfor KL arbeider.

Prosjektet har kontorrigg inne på Alnabruområdet. 

Kontaktperson

Marcin Krupa

Prosjektleder

+47 909 23 366

Marcin.Krupa@baneservice.no