Drammen Stasjon – Sundhaugen, tunnel og dagsone Skoger UDK05

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR

Start: 2021

Avsluttes: 2025

Entrepriseform: NS 8405

Kontraktssum: 482 MNOK

UDK05 er del av prosjektet Drammen-Kobbervikdalen, som totalt sett er svært omfattende og som består av flere forskjellige entrepriser for ulike fagområder.

Baneservice har i prosjektet UDK05 ansvaret for KL- og sporarbeider på følgende strekninger og områder:

  • Fra parsellgrensen øst for Ryddinggangen til Sundhaugen bru, inklusive ombygging av Drammen stasjon
  • Midlertidig hensetting på godsterminalen i Nybyen
  • I betongkulverten, løsmasse-tunnelen og bergtunnelen fra Sundhaugen til Skoger
  • Dagstrekningen i Skoger

Hovedmengder:

  • Rive spor og sporveksler – ca. 11 km - 48 sporveksler
  • Bygge spor og sporveksler – ca. 24 km, 48 km skinner, 40000 sviller, 80000 m3 ballast, 60 sporveksler
  • Levering av ballast, planoverganger, sporstopper samt transport av BN leveranser.
  • Rive KL ca. 250 master, 87 åk. 31 km KL
  • Bygge KL ca. 255 master, 76 åk, 589 hengemaster, 845 uteliggere, 48 km KL og 33 km NL, 48 km jording. Levering av alt KL-materiell

Kontaktperson

Ottar Heimdal

Prosjektleder

+47 916 58 350

Ottar.Heimdal@baneservice.no