Follobaneprosjektet - Innføring Oslo S Rive og reetablere

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR Utbygging

Start: 2016

Avsluttes: 2020

Entrepriseform: Hovedentreprenør

Kontraktsum: ca. 200 MNOK

JBT Rive og reetablere er et delprosjekt på Follobanen.

Prosjektet «JBT Rive og reetablere» inneholder arbeider innen alle jernbanetekniske fag knyttet til riving og reetablering av jernbanetekniske anlegg. De geografiske områdene for kontrakten er Oslo S, Loenga og Søndre Portal.

Arbeidene inne på Oslo S dreier seg i stor grad om rive og så reetablere for EPC Civil Oslo S sine arbeider. Arbeidene på Loenga går ut på å bygge opp et nytt jernbaneteknisk anlegg på den delen som ikke alt er fornyet. Arbeidene ved Søndre Portal består i hovedsak av å flytte alle hovedsignalene i forbindelsen med at stasjonsgrensen til Oslo S blir flyttet inn i Bækkelagstunellen. Det skal på samme sted legges inn en ny sporveksel for inngående Østfoldbane.

Arbeidene foregår i faser over en periode fra første kvartal 2016 og ut 2020.

Kontaktperson

Ottar Heimdal

Prosjektleder

+47 916 58 350

Ottar.Heimdal@baneservice.no