Inter City: Venjar - Eidsvoll Nord

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR/NCC

Start: 2019

Avsluttes: 2023

Entrepriseform: Underentreprenør til NCC

Kontraktssum: 305 MNOK

InterCity prosjektet som omfatter bygging av dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer er delt opp i flere delprosjekter, parsellen Venjar - Eidsvoll Nord er et av disse. 

NCC er hovedentreprenør i delprosjektet og skal utføre grunnarbeidene, Baneservice som underentreprenør har ansvar for de jernbanetekniske arbeidene inkl. prosjektering av innvending koblingshus på Eidsvoll stasjon. 

Intercitystrekningen fra Venjar til Eidsvoll Nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor og fem kilometer med nytt dobbeltspor. Baneservice skal bygge spor- og kontaktledningsanlegg, i tillegg til elkraft, tele og banestrømforsyningen. 

Prosjektet er tverrfaglig og omfatter alle de jernbanetekniske fagområdene, hovedmengder i prosjektet er:

  • Skjæring ca. 100 000 pfm3 (løsmasse)
  • Fylling ca. 115 000 pam3 (steinmasse)
  • Armering ca. 5000 tonn
  • Betong ca. 26 000 pfm3
  • Ca. 14 km spor
  • 23 nye sporveksler
  • Ca. 30,8 km kontaktledning
  • 4 el-tekniske hus

Prosjektet har samlokalisert anleggskontor med NCC på Eidsvoll.  

Kontaktperson

Tim Mjellem Stockfleth

Prosjektleder

+ 47 909 88 206

Tim.M.Stockfleth@baneservice.no