Nygårdstangen – Bergen – Fløen: NBF-14

Referanseprosjekt

Oppdragsgiver: Bane NOR

Start: 2022

Avsluttes: 2024

Entrepriseform: NS-8405 Baneservice er Hoved entreprenør.

Kontraktssum: 800 MNOK

Entreprise NBF14 omfatter arbeidene med underbygning og overbygning, herunder alle jernbanetekniske fag. NBF-prosjektet omfatter bygging av nytt dobbeltspor fra Bergen til Fløen, samt modernisering av godsterminalen for å imøtekomme en 50% vekst i godsvolum på jernbane. Prosjektet inkluderer flere ulike tiltak på jernbaneinfrastrukturen som ligger mellom Fløen og Bergen stasjon, og Baneservice leverer blant annet følgende:

 

  • Nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen, herunder å idriftsettelse av nytt dobbeltspor for hele strekningen Arna til Bergen
  • Modernisering og oppgradering av Nygårdstangen godsterminal
  • Ivareta hensettings-behov i Bergen
  • Sluttføre jernbaneteknisk arbeid i Fløen for å idriftsettelse av gamle Ulriken tunnel

 

Prosjektet har kontorrigg på Bergen Jernbanestasjon.

Vi skal også sette opp en kontorrigg på anlegget som er en såkalt Power rigg med solcelle panel på taket. Det er den første riggen av dette slaget som er levert i Norge. Riggen skal være selvforsynt med strøm.

Det er Vassbakk og Stol AS som er vår underentreprenør på grunnarbeider. Kontraktsverdi på 300 mill.

Det er Nilsen og Sture AS er vår underentreprenør på betongarbeider. Kontraktsverdi på 13 mill.

Baneservice skal bytte 45 sporveksler på stasjonen og ca. 7000 meter med spor. Bygge nytt kontaktledningsanlegg på hele stasjonen. Alle nye veksler skal ha nytt sporveksel-varmeanlegg for snøsmelting. Vi skal også bygge 5 nye togvarme-poster som skal forsyne togene med strøm når disse er parkert i Bergen.

Kontaktperson

Asle Larsgaard

Prosjektleder

+47 916 56 775

asle.larsgaard@baneservice.no