Samfunnsansvar

Bærekraftig over tid

Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.

Etikk og samfunnsansvar

Baneservice skal være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i bransjen fordi vi mener at det bidrar til å bygge en positiv og sunn forretningskultur, et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og et godt omdømme for selskapet. 

Kvalitetspolitikk

Med godt kvalifisert og ansvarsbevisst personell skal Baneservice levere produkter og tjenester av rett kvalitet og til rett tid.

Miljøpolitikk

Baneservice er ledende og en tydelig bidragsyter i arbeidet med å sikre et bærekraftig miljø. 

Sikkerhetsstyring og sikkerhetspolitikk

Det overordnede sikkerhetsmålet i Baneservice er at vår virksomhet ikke skal medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller ytre miljø.

Slik bidrar vi til et bedre samfunn

HMS

Baneservice' viktigste målsetting er at ingen skal skade seg på jobb. Vi jobber systematisk og målrettet for å unngå skader på personer, materiell og miljø.  

Miljø

Baneservice skal være en aktiv bidragsyter for å tilfredsstille lovpålagte og kontraktuelle miljøkrav. Vår virksomhet skal verne om mennesker, miljø, samfunn og eiendeler. 

Kvalitet

Baneservice skal gjennom kontinuerlige forbedringer, gjensidig respekt og samarbeid oppnå gode resultater for kunder, ansatte, eiere, myndigheter og publikum. Kvalitet i alle ledd skal prege hele vår virksomhet.