Jørn Roger Tørre

Styremedlem ansattes representant

Jørn Roger Tørre er utdannet elektriker og energimontør med tilleggsutdanning innen kontaktledningsfaget, samt lederutviklingskurs i regi av EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg).

Han har lang erfaring fra prosjekter på jernbanen fra Norsk Jernbanedrift, og nå i Baneservice. Tørre er anleggsleder i bedriftens Baneteknikk divisjon, og er for tiden tilknyttet InterCity prosjektet Venjar - Eidsvoll. 

Se alle ansatte