Ole R. Thorsnes

Styremedlem

Ole R. Thorsnes er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim og University of Edinburgh. Han er CFO i Mer Group som utvikler og drifter infrastruktur for billading i flere europeiske land. Tidligere har han erfaring fra stillinger innen finans, strategi og økonomi i Mustad Eiendom, Thin Film Electronics, Orkla og McKinsey. Thorsnes tiltrådte som styremedlem i Baneservice i juni 2022.

Se alle ansatte