Ledelse

Kjersti Kanne

Administrerende direktør

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kjersti Kanne er fra 1. januar 2022 administrerende direktør i Baneservice AS.

Kanne har tidligere vært administrerende direktør i teknologiselskapet Elop. Hun har lang erfaring fra operativ ledelse innen olje og gass, fra blant annet Baker Hughes og GE Oil & Gas, samt flere års styreerfaring fra NRC Group.

Kanne har Bachelorgrad og Mastergrad innen skipsdesign og marin teknologi fra henholdsvis Oslo Ingeniørhøyskole og Norges Tekniske Høyskole - NTH (nå NTNU). 

Terje Wilhelmsen

Direktør Utbygging

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Terje Wilhelmsen er direktør for utbygging i Baneservice AS. Han har vært ansatt i Baneservice siden 1994, og har omfattende erfaring innen ledelse og prosjektstyring.  Han har hatt ulike lederstillinger i Baneservice, blant annet som prosjektleder, direktør for elektroavdelingen og jernbanetekniske prosjekter. Han har i dag ansvar for større utbyggingsprosjekter i Baneservice.

Wilhelmsen er utdannet elektroingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole.

Daniel Hatcher

Direktør Maskin

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Daniel Hatcher er fra 1. mars 2021 direktør for Maskinavdelingen i Baneservice AS.Han kommer fra stillingen prosjektsjef i Baneservice.

Hatcher har vært ansatt i Baneservice siden 2011,og har lang erfaring som prosjektleder for større prosjekter i selskapet, deriblant ballastrenseprosjektet og flere tverrfaglige fornyelsesprosjekter.

Hatcher er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Surrey, England, og har tilleggsutdanning innen Executive Project Leadership Program fra NTNU.

Kjetil Nevstad

Direktør Produkt og Utvikling

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kjetil Nevstad er direktør for produkt og utvikling i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen som prosjektdirektør for maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra store prosjekter innen jernbane, atomkraft, internasjonal vannkraft samt tunnel- og veibygging. I perioden 2013 til 2016 hadde han rollen som prosjektdirektør for sporavdelingen i Baneservice.

Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.

Morten Frogner

CFO

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Morten Frogner er CFO i Baneservice AS. Han har tidligere vært vært ansatt som direktør for forretningsutvikling i selskapet.  Frogner har bred erfaring fra finansfunksjoner i børsnoterte og privateide selskaper, innen blant annet M&A, treasury, investor relations, strategi og eierstyring.

Frogner er utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen BI.

Astri Thuesen

Direktør Kvalitet, HMS og Ytre Miljø

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Astri Thuesen er direktør for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø i Baneservice AS. Hun kommer fra stillingen som Kvalitets- og HMS sjef i Norsk Jernbanedrift. Thuesen har lang erfaring fra lignende stillinger, blant annet som HMS/QA sjef i Infanord Norge AS, samt flere kvalitets- og HMS stillinger i Mesta, Statoil Detaljhandel og TINE.

Thuesen har en mastergrad fra NMBU (tidligere Norges Landbrukshøgskole).

Ann-Christin Gussiås

Direktør HR

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Ann-Christin Gussiås har vært leder for HR avdelingen i Baneservice siden august 2015. Hun har tidligere jobbet som konserndirektør for HR i Arcus Gruppen, som ansvarlig for HR – og kommunikasjon i Coor Service Management og HR-Manager i Ringnes. I tillegg har hun hatt ulike stillinger i Orkla systemet.

Som leder for HR avdelingen har hun også lederansvar for kommunikasjon i Baneservice.

Gussiås er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har masterprogram innen organisasjonsfag og arbeidsrett fra BI.

Kjell Myhr

Direktør Baneteknikk

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kjell Myhr er direktør for Baneteknikk i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen som divisjonsdirektør entreprise i Norsk Jernbanedrift. Myhr har lang erfaring fra bygg, anlegg og produksjon, blant annet som fabrikksjef for Aaltvedt Betong og prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Myhr er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg fra NTNU.